නෙළුම් කුලුණ කොළ සහ සුදු පාට වෙයි

නෙළුම් කුලුණ කොළ සහ සුදු පාට වෙයි

කොළඹ නෙළුම් කුලුණෙහි පාට වෙනස් කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව, අද (17) රාත්‍රියේ දී එය කොළ සහ සුදු වර්ණවලින් විචිත්‍රවත් වනු ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

සීමාසහිත කොළඹ නෙළුම් කුලුන කළමනාකරණ පුද්ගලික සමාගම නිවේදනය කළේ, හජ් උත්සවය වෙනුවෙන් මෙය සිදු කරන බවයි.

Share This