ජනාධිපතිවරණය පවත්වන දිනය හරීන් කියයි

ජනාධිපතිවරණය පවත්වන දිනය හරීන් කියයි

ඔක්තෝබර් 5 වනදා ජනාධිපතිවරණය පවත්වන බව අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු පවසනවා.

ඒ අනුව එම ජනාධිපතිවරණයෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහ ජයග්‍රහණය කරන බවයි අද (14) මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ.

 

Share This