අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් සියලුම විදුහල්පතිවරුන්ට විශේෂ දැනුම්දීමක්

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් සියලුම විදුහල්පතිවරුන්ට විශේෂ දැනුම්දීමක්

පවතින අධික උෂ්ණත්වය සහිත කාලගුණ තත්වය මත පාසල් ක්‍රීඩා උත්සව කල් දැමීම පිළිබඳ ව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම් වසන්තා පෙරේරා මහත්මිය විසින් සියලුම විදුහල්පතිවරුන් වෙත උපදෙස් ලබා දෙමින් විශේෂ ලිපියක් යොමු කර ඇත.

එම ලිපිය පහතින්..

Share This