ලංවිම බඳවාගැනීම් සහ ස්ථිර කිරීම් නතර කරයි

ලංවිම බඳවාගැනීම් සහ ස්ථිර කිරීම් නතර කරයි

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ වැඩසටහනට සමගාමීව මානව සම්පත් විගණනයක් ක්‍රියාත්මක වීම නිසා නව බදවාගැනීම් සහ ස්ථිර කිරීම නොකළ යුතු බවත්, එක් එක් සිද්ධියට අදාලව විදුලිබල අමාත්‍යාංශයේ අවසරය ගත යුතු බවත් විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා එම මණ්ඩලයේ ප්‍රධානීන්ට දන්වා තිබේ.

පුහුණු විදේශ සංචාර වෙනුවෙන් නිලධාරීන් නම් කිරිම්දී වසර 3 ක් හෝ තව දුරටත් සේවය කළ හැකි නිලධාරීන් නම් කරන ලෙස සහ සංචාර වලින් තොරව එම කටයුතු සඳහා මාර්ගගත ක්‍රමයන් යොදා ගන්නා ලෙස ද අමත්‍යවරයා උපදෙස් දුන් අතර භෞතික සම්පත් විගණනයක් ක්‍රියාත්මක වීම නිසා නව ගොඩනැගිලි සහ කාර්යාල මිලදී ගැනීම හෝ කුලියට ගැනීමද නවතා දමන ලෙස සහ රථවාහන කුලියට ගැනීම් නතරකිරීම සම්බන්ධයෙන් ද අවදානය යොමු කරන ලෙස ද අමාත්‍යවරයා උපදෙස් දී තිබේ.

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )